UAB „UNITECHNA“ vykdo šių įrenginių techninį aptarnavimą:

 • Wayne, Tokheim, Adast ir kitų firmų degalų išdavimo kolonėlių,
 • Fiskalinių kasos aparatų: EcoFuel, MasterPos, ISM3000, Ada,
 • Degalų lygio matavimo rezervuaruose sistemų: OPW SiteSentinel, Veeder-root, Hectronic,
 • Automatinių degalų apskaitos sistemų UniMachine,
 • Suskystintų dujų išdavimo įrangos,
 • Suspaustų gamtinių dujų įrangos,
 • Atliekami smulkūs remonto darbai.

Patikėkite gedimus profesionalams !

Serviso centrai visada pasiruošę suteikti kvalifikuotą pagalbą jūsų degalinės įrangai:
Lietuvoje:

Tel.: +370-616-44777; Dirbame 24/7.

Latvijoje
Baltarusijoje
Ukrainoje

Eksploatuojant technologinius įrenginius, neišvengiami jų gedimai. Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai yra sudėtingi, todėl jų gedimų šalinimui turi būti kviečiamos specializuotos techninio aptarnavimo kompanijos.UAB“UNITECHNA“ siūlo:

 • Garnatinis aptarnavimas: – gedimų šalinimas ir mazgų ar agregatų su gamybos defektu arba pagamintų iš brokuotos medžiagos keitimas per tam tikrą laiką (priklauso nuo konkrečios įrangos – 6 arba 12 mėnesių).
 • Techninis aptarnavimas: – darbų kompleksas, numatantis plovimo-valymo darbus, tvirtinimo, kontrolės-reguliavimo darbus, taip pat įrenginių, mazgų ir agregatų techninio stovio patikrinimas
 • Planinis remontas: – kompleksas darbų, susijusių su smulkių gedimų šalinimu, o taip pat privalomas atskirų prietaisų ir agregatų keitimas dėl ypač saugaus įrangos darbo, apsaugant ją nuo greitesnio susidėvėjimo ir gedimų.
 • Einamasis remontas: – kompleksas darbų, susijusių su įrangos agregatų ir mazgų sudėtingų gedimų šalinimu išrinkimo-surinkimo arba remonto-atstatomųjų darbų pagalba iš anksto suplanuotą dieną.
 • Avarinias remontas: – kompleksas darbų, susijusių su įrangos agregatų ir mazgų gedimų šalinimu
  išrinkimo-surinkimo arba remonto-atstatomųjų darbų pagalba.Tokie darbai atliekami įvykus gedimui.
 • Montažo darbai: – kompleksas darbų, susijusių su mazgų ir agregatų, neįeinančių į standartinę pagrindinės įrangos komplektaciją, montavimas.
 • Paleidimo ir derinimo darbai: – kompleksas darbų, numatančių įrangos eksploatacijos pradžią. Darbų eigoje patikrinama įrangos komplektacija, techninis stovis ir funkcionavimas, eksploatacijos sąlygos, taip pat suteikiamos atitinkamos rekomendacijos ir konsultacijos.
 • Personalo apmokymas: – teorinis ir praktinis operatorių apmokymas darbui su įranga.