UAB „UNITECHNA“ turi LR Aplinkos ministerijos išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kvalifikuotus darbuotojus bei nuosavą įrangą, skirtą atlikti šioms paslaugoms:

  • Rezervuarų valymas;
  • Kuro perpumpavimas;
  • Rezervuarų dugno kiaurymių hermetinimas;
  • Kiti papildomi darbai, susiję su rezervuarų priežiūra;
  • Naftos gaudyklių aptarnavimas;
  • Naftos produktų separatorių valymas ir filtrų keitimas;
  • Naftos produktais užteršto vandens, dumblo, grunto išvežimas bei utilizavimas;
  • Ištekamųjų nuotekų pavyzdžių paėmimas ir laboratorinė analizė;