UAB “UNITECHNA” – tai degalinių techninio aptarnavimo ir statybos bendrovė, kuri nuo įkūrimo pradžios yra oficiali didžiausios kuro išdavimo kolonėlių gamintojos WAYNE AB atstovas Lietuvoje, Baltarusijoje, Kaliningrado srityje (Rusija), Latvijoje, Ukrainoje.

UAB “UNITECHNA“ įsikūrė 1995 m. Tuo metu buvo teikiamos techninio aptarnavimo paslaugos ir įrengimų pardavimas degalinių tinklams bei privačioms degalinėms, o nuo 1998 m. bendrovė pradėjo dirbti ir statybos srityje, vėliau paslaugų spektras pasipildė rezervuarų ir valymo įrenginių preižiūra bei valymu.

UAB „UNITECHNA“ skiria didelį dėmesį paslaugų tobulinimui ir naujovėms. Kompanijos pasiekimai yra komandos narių kompetencijos ir entuziazmo rezultatas. Siekis tobulinti įmonės veiklą pirmiausia atsispindi vadovų veikloje, kur jie:

  • Kuria įmonės misiją. UAB „UNITECHNA“ misija – maksimalus kliento poreikių patenkinimas teikiant statybos, įrangos montavimo ir diegimo, valymo bei techninio aptarnavimo paslaugas naftos produktų srityje.
  • Peržiūri ir gerina savo vadovavimo efektyvumą ir veiklą. Vadovaujasi modernaus vadovavimo principais: jų požiūris į vartotoją, partnerius, tiekėjus bei darbuotojus yra lankstus, greitai prisitaikantis prie besikeičiančių sąlygų.
  • Skatina teisių suvokimą, kūrybiškumą ir inovacijas. Vadovai palaiko ne tik profesinius, bet ir draugiškus santykius su savo pavaldiniais. Jie sukuria draugišką atmosferą, kad darbuotojai galėtų betarpiškai klausti ar kreiptis pagalbos. Daugelis vadovų pritaria darbuotojų mokymui, skatina juos tobulėti. Iš jaunų specialistų daugiausia tikimasi kūrybiškumo, novatoriškumo jų darbe.
  • Skatina darbuotojų mokymąsi. Visas tobulinimas organizacijoje vyksta per mokymąsi. Vadovai organizuoja įvairių projektų aptarimus, siunčia darbuotojus į kursus Lietuvoje ir Švedijoje, Vokietijoje ir kt. rengia susitikimus su specialistais, padeda kokybės gerinimo klausimais. Nei vienam darbuotojui nedraudžiama mokytis savarankiškai ar organizacijos siuntimu. Reikalui esant visuomet suteikiamos mokymosi atostogos ar sutrumpinama darbo diena.
  • Skatina bendradarbiavimą tarp organizacijų. Ypač glaudus bendradarbiavimas vykdomas su WAYNE AB Švedijoje. Techninio aptarnavimo meistrai ir programuotojai yra nemokamai apmokomi WAYNE specialistų. Taip stengiamasi įsisavinti naujausias ir pažangiausias technologijas degalinių įrengimo srityje.
  • Siekia nuolatinio visapusiškos kokybės valdymo sistemų užtikrinimo. Konkurencinių pranašumų stiprinimą bei efektyvumo didinimą atspindi organizacijos turimi sertifikatai. UAB „UNITECHNA“ yra sertifikuota įmonė ir turi LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą, joje dirba sertifikuoti darbuotojai.
  • Mes įsipareigojame minimizuoti mūsų veiklos ir produktų poveikį aplinai. Prisidedame prie  išteklių išsaugojimo, taršos prevencijos, aplinkos apsaugos ir produktų inovacijos.

 

Sertifikatai
Sertifikatai
Partneriai
Klientai ir partneriai